Jakie dane ujęte są w raporcie "Zestawienie zbiorcze"?

Raport "Zestawienie zbiorcze" wyświetla informacje zbiorcze dotyczące liczby stosunków pracy oraz liczby etatów nauczycieli i liczby uczniów/wychowanków; w raporcie zliczane są stosunki pracy nauczycieli wykazane w tabeli N2, a nie nauczyciele (nie są liczone tabele N2 nauczycieli uzupełniających etat).
Jeżeli w zestawieniu zbiorczym liczba stosunków pracy jest większa niż liczba wprowadzonych osób oznacza to, że nauczyciele mają podwójne stosunki pracy (mają dodane tabele N2).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06