Jaki plik i jakie wydruki szkoła/placówka ma obowiązek dostarczyć do organu scalającego dane?

Obowiązkiem szkoły/placówki jest dostarczenie do organu prowadzącego (lub organu wpisującego do ewidencji w przypadku szkół/placówek niepublicznych) pliku z rozszerzeniem exp wygenerowanego za pomocą opcji "Eksportuj do jednostki prowadzącej".
Jest to plik, który ma zakodowane dane wrażliwe podlegających ochronie danych osobowych (numery PESEL kadry pedagogicznej i numer identyfikacyjny nadany dla celów przeprowadzenia egzaminów).
Wraz z plikiem należy dostarczyć podpisany wydruk "Zestawienia zbiorczego". Jest to jedyny raport, który zgodnie z rozporządzeniem, jednostki prowadzące bazy danych SIO są obowiązane przekazywać do organów scalających dane.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06