Jak wypełnić Tabelę N2 dla nauczyciela, który uzupełnia etat?

W szkole macierzystej podstawę prawną świadczenia pracy i tygodniowy wymiar zajęć należy wykazać w takim wymiarze, jaki jest w umowie. W obowiązkach należy wykazać liczbę godzin dydaktycznych, które nauczyciel realizuje w szkole macierzystej, a pozostałe godziny należy wykazać jako "oddelegowanie do pracy w innej szkole lub szkołach w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust 1 KN".
Szkoła, w której nauczyciel uzupełnia etat w podstawie prawnej świadczenia pracy wybiera z listy rozwijanej "uzupełnienie tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć", a w obowiązkach wykazuje taką liczbę godzin, jaką nauczyciel realizuje w tej szkole.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06