Jak wykonać import danych?

W funkcji "Narzędzia" znajduje się opcja "Import danych", która umożliwia import wszystkich lub wybranych danych z pliku utworzonego w poprzednim spisie do nowego pliku wygenerowanego w nowej strukturze dla aktualnego spisu.
Import można wykonać w każdym momencie, można go powtarzać dowolną ilość razy lub importować dane z kilku różnych plików (np. z plików wygenerowanych w nowej strukturze aktualnego spisu przez inne osoby przy pracy zespołowej).
Aby wykonać import danych należy mieć otwarty plik, do którego należy zaimportować dane; plik ten musi być zapisany. W funkcji "Narzędzia" należy wybrać opcję "Import", po uruchomieniu której pojawi się okno "Otwórz plik jednostki", a w nim katalogi z danymi z poprzednich spisów.
Po wybraniu odpowiedniego pliku pojawi się okno: "Import danych", które podzielone jest na dwie części: z lewej strony ukazują się nazwy zakładek aktualnego pliku (docelowego), a z prawej nazwy zakładek pliku, z którego dane importujemy (plik źródłowy).
Aby wykonać import danych należy po stronie lewej (w pliku docelowym) i po stronie prawej (w pliku źródłowym) zaznaczyć ten sam element, np. w pliku docelowym zakładkę "Nieruchomości" i w pliku źródłowym zakładkę "Nieruchomości" (nazwy zakładek podświetlą się wówczas na niebiesko); po zaznaczeniu takiej samej zakładki po obu stronach na dole okna uaktywni się przycisk "Importuj".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06