Jak wykazać wydatki w zespole szkół?

W zespołach szkół, w których funkcjonuje:
– kilka szkół zawodowych (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna), wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół w rozdziale 80130; w związku z tym można je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe;
– kilka szkół zawodowych specjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy), wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół w rozdziale 80134; w związku z tym można je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe;
– kilka szkół artystycznych, wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół w rozdziale 80132; w związku z tym można je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe;
– kilka liceów ogólnokształcących (liceum ogólnokształcące, liceum ogólnokształcące uzupełniające), wydatki klasyfikowane są wspólnie dla tych szkół w rozdziale 80120; w związku z tym można je wykazać przy szkole, która ma najwięcej uczniów, w pozostałych szkołach wykazując wydatki zerowe;
Wydatki w pozostałych typach szkół są klasyfikowane w rozdziałach budżetowych dotyczących tylko tych szkół:
przedszkole -80104, przedszkole specjalne – 80105, oddziały przedszkolne – 80103, szkoła podstawowa- 80101, szkoła podstawowa specjalna – 80102, gimnazjum – 80110, gimnazjum specjalne – 80111, liceum profilowane – 80123, liceum profilowane specjalne – 80124.
W związku z tym, jeżeli w zespole szkół wystąpią te typy szkół, należy wykazać wydatki dla każdej z tych szkół osobno (nie można wykazać wydatków zerowych w tych typach ani sumować ich z innymi typami szkół).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06