Jak wykazać w pliku jednej szkoły oddziały o różnej specyfice podstawowej np. ogólnodostępne, integracyjne, specjalne?

Jeżeli w jednej szkole istnieją oddziały o różnej specyfice podstawowej lub specyfice uzupełniającej np. ogólnodostępne, integracyjne, sportowe itp. to należy każdą z tych grup oddziałów wykazać w osobnej tabeli U3.1.
Specyfikę oddziału należy zaznaczyć w każdej tabeli U3.1 w polu "specyfika podstawowa" i dodatkowo (jeżeli występują) zaznaczyć odpowiednie specyfiki w oknie "specyfiki uzupełniające".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06