Jak wykazać uczniów z głębokim upośledzeniem?

Uczniów z głębokim upośledzeniem należy wykazać tylko w tabeli NP5.
W tabeli tej należy wykazać dzieci lub młodzież w wieku 3-25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, dla których w danej szkole lub placówce na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Osób tych nie należy wykazywać w tabelach dotyczących liczby uczniów szkoły, w której prowadzone są te zajęcia. Osoby te nie są uczniami.
Powinny natomiast zostać wykazane w tabelach OB1 lub OB2, dotyczących odpowiednio realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 6 lat lub obowiązku szkolnego, w swoich szkołach obwodowych, lub tabeli OB3, dotyczącej obowiązku nauki, wypełnianej przez gminy.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze muszą być prowadzone w wymiarze 2 godzin dziennie dla jednego dziecka (10 godzin tygodniowo).
W tabeli obowiązków nauczyciela muszą być wykazane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w odpowiednim wymiarze godzin.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06