Jak wykazać tygodniowy wymiar zajęć i obowiązki dyrektora szkoły/placówki?

W tygodniowym wymiarze zajęć dyrektora (osoby pełniącej funkcję kierowniczą) należy wykazać wymiar wynikający z umowy (najczęściej jest to cały etat – np. 18/18, 30/30, 25/25).
Jeżeli dyrektor ma godziny ponadwymiarowe to też należy je wykazać. W tabeli obowiązków należy wykazać obowiązki wynikające z prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami, które są realizowane przez dyrektora.
Pozostałe godziny składające się na jego etat należy wykazać, jako "zniżka godzin z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oświatowej (art. 42 ust 6 ustawy KN)".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06