Jak wykazać pomieszczenia (Tabela BM3) w zespole szkół?

W Tabeli BM3 należy wykazać pomieszczenia, którymi dana szkoła lub placówka oświatowa włada jako posiadacz samoistny, użytkownik, najemca lub dzierżawca. W przypadku zespołów szkół każde pomieszczenie powinno być wykazane dwa razy: przez zespół (w zakładce zespołu) i przez poszczególne szkoły w zespole – suma pomieszczeń wykazanych przez szkoły musi się równać liczbie pomieszczeń wykazanych z zakładce zespołu.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06