Jak wykazać nauczyciela, który ma jedną umowę o pracę, ale realizuje różne pensa?

Jeżeli nauczyciel posiada jedną umowę i w ramach tej umowy realizuje obowiązki, dla których przewidziane są różne pensa wówczas należy te obowiązki wyrazić wg jednego pensum.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06