Jak w przedszkolach specjalnych wykazać dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim?

Dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim nie mogą być tworzone przedszkola specjalne lub oddziały specjalne organizowane w przedszkolach ogólnodostępnych. Dzieci takie mogą natomiast uczęszczać do przedszkoli ogólnodostępnych lub integracyjnych i w takich przedszkolach mogą być wykazane.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06