Jak w pliku SIO wykazać klasy wielozawodowe?

Klasy wielozawodowe mogą występować w szkołach kształcących w zawodach. Tabela U3.1 jest tabelą wielokrotną, tzn., że w przypadku występowania w jednej szkole wielu zawodów trzeba wypełnić tabelę U3.1 osobno dla każdego zawodu.
Istnieje możliwość wpisywania ułamkowych wartości oddziałów w kolumnie 1, w postaci ułamka dziesiętnego z dwoma miejscami po przecinku. W kolumnie 2 liczbę uczniów/wychowanków wpisuje się według faktycznego przyporządkowania do oddziałów (klas).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06