Jak usunąć zawód w szkole kształcącej w zawodach?

Aby usunąć niepotrzebny zawód w pliku już istniejącym należy na drzewku po lewej stronie ekranu rozwinąć zakładkę z nazwą szkoły. Następnie należy rozwinąć zakładkę "Uczniowie" i kolejną zakładkę z nazwą szkoły, w której znajduje się zakładka "Zawody", którą także należy rozwinąć. Widoczne są wówczas wszystkie zawody w danej szkole. Należy zaznaczyć na niebiesko zakładkę z nazwą zawodu do usunięcia i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Usuń".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06