Jak dodać zawód do szkoły kształcącej w zawodach, dla której jest już wygenerowany plik?

Aby dodać zawód w pliku już istniejącym należy na drzewku po lewej stronie ekranu rozwinąć zakładkę z nazwą szkoły. Następnie należy rozwinąć zakładkę "Uczniowie" i kolejną zakładkę z nazwą szkoły, w której znajduje się zakładka "Zawody". Należy zaznaczyć na niebiesko zakładkę "Zawody" i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Dodaj zawód".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06