Dlaczego po utworzeniu pliku dla szkoły/placówki zakładka "Kadra pedagogiczna" jest pusta?

Zakładka "Kadra pedagogiczna" będzie pusta dopóki nie zostanie dodany nauczyciel.
Aby dodać nauczyciela należy stanąć na tzw. drzewku z lewej strony ekranu na zakładce "Kadra pedagogiczna" i prawym klawiszem myszy uaktywnić funkcję "Dodaj nauczyciela"; pojawi się okno, w którym należy wpisać numer PESEL nauczyciela i potwierdzić przyciskiem "OK".
Można też zaimportować kadrę pedagogiczną z pliku z poprzedniego spisu. W tym celu należy wykorzystać opcję "Import danych" znajdującą się w funkcji "Narzędzia".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06