Dlaczego organ prowadzący nie może scalić pliku dostarczonego przez szkołę?

Powodem niemożności scalenia pliku przez organ prowadzący może być to, że plik został utworzony w starszej wersji programu.
Szkoła/placówka musi sprawdzić, w jakiej wersji programu SIO pracowała. Jeżeli okaże się, że była to wersja z poprzedniego spisu, wówczas musi ściągnąć nową wersję programu i za pomocą opcji "Nowa struktura z otwartego pliku" lub "Nowa struktura z zewnętrznego pliku" wygenerować poprawny plik i przeimportować wszystkie dane. Po sprawdzeniu błędów należy ponownie wykonać eksport i wysłać poprawiony plik do organu scalającego.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06