Dla jakich uczniów organizuje się kształcenie specjalne?

Kształcenie specjalne w szkole organizuje się dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06