Czy wykazujemy nauczycieli finansowanych ze środków unijnych?

Nauczycieli pozostających w stosunku pracy w danej szkole wykazujemy zawsze bez względu na rodzaj lub źródło finansowania.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06