Czy wykazujemy dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, jeśli rodzice dostarczyli takową do szkoły/placówki?

Wykazujemy tylko i wyłącznie dzieci posiadające ww. opinie, dla których szkoła/placówka przekazująca dane do SIO organizuje wczesne wspomaganie. Jeśli wczesne wspomaganie odbywa się w innej placówce (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej lub SOSW) to przedszkole/szkoła do której uczęszcza takie dziecko nie wykazuje go w SIO.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06