Czy w tabeli ZD2 wykazujemy zajęcia realizowane w ramach godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, tzw. godzin karcianych?

Należy wykazać wszystkie zajęcia pozalekcyjne realizowane przez szkołę, niezależnie od źródła ich finansowania.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06