Czy w tabeli KO1 należy uwzględnić środki pozyskane w ramach projektów unijnych?

W przypadku szkół i placówek publicznych prowadzonych przez JST lub organy administracji rządowej w tabeli KO1 uwzględniamy środki pochodzące z programów UE, o ile są one wydatkowane w ramach rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej uwzględnianych w SIO (zgodnie z opisem w instrukcji). W przypadku szkół prowadzonych przez podmioty inne niż JST lub administracja rządowa, należy wykazać w tabeli KO1 wszystkie środki wydatkowane na prowadzenie kształcenia.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06