Czy w tabeli KO1 (Koszty) w kolumnie Wynagrodzenia ujmujemy jednorazowy dodatek uzupełniający (wyrównanie do średniej), o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, wypłacony w roku 2011 r.?

Tak. W SIO wg stanu na 30.09.2011 r. gromadzimy dane o wydatkach za okres I-VIII 2011 r., dlatego dodatek uzupełniający powinien tu być wykazany, chociaż jako składnik wynagrodzenia nauczycieli odnosi się do roku kalendarzowego 2010.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06