Czy w momencie wybrania z menu opcji “Eksportuj do jednostki prowadzącej” plik z danymi zostaje automatycznie wysłany do organu prowadzącego?

Opcja “Eksportuj do jednostki prowadzącej” nie powoduje automatycznego wysyłania pliku do organu prowadzącego, a jedynie umożliwia utworzenie zakodowanego pliku, który jednostka prowadząca będzie mogła scalić.
Po zakończeniu pracy, sprawdzeniu poprawności wszystkich danych i poprawieniu błędów należy wygenerować plik oraz raport dla jednostki prowadzącej.
Program szyfruje i pakuje dane tworząc plik z rozszerzeniem exp, który należy skopiować/nagrać na dowolny nośnik danych i dostarczyć do jednostki prowadzącej lub rejestrującej; nazwą pliku jest jego identyfikator zaczynający się od regonu szkoły/placówki (ten sam identyfikator występuje na wydruku raportu zestawienia zbiorczego).
Po wygenerowaniu pliku dla jednostki scalającej program automatycznie rozpocznie drukowanie raportu zestawienia zbiorczego na domyślnie ustawionej drukarce.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06