Czy punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego organizowane w ramach projektów unijnych należy wykazywać w SIO? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Tego typu placówki wychowania przedszkolnego wykazujemy w SIO niezależnie do źródeł finansowania. Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne oraz zespoły wychowania przedszkolnego) wykazujemy jako samodzielne jednostki.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06