Czy podając liczbę uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze należy ucznia, który chodzi na dwa rodzaje zajęć liczyć dwa razy? Licząc w ten sposób może się okazać, że uczniów uczęszczających na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jest więcej niż uczniów w szkole, gdyż ww. zajęcia organizowane są w ramach tzw. godzin karcianych, a jeden uczeń może uczęszczać na więcej niż jedne zajęcia.

Ucznia w jednej kategorii zajęć należy wykazać tylko raz, niezależnie od tego, że faktycznie uczestniczy w kilku rodzajach tych zajęć. Ucznia należy wykazać wielokrotnie, o ile ten sam uczeń korzysta z zajęć należących do różnych kategorii (np. rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i psychoedukacyjnych).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06