Czy należy wykazywać zajęcia pozalekcyjne w tabeli ZD2, jeżeli są finansowane z funduszy unijnych?

W Tabeli ZD2 należy wykazać wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone w szkole bez względu na rodzaj lub źródło ich finansowania.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06