Czy należy wykazać wydatki na prowadzenie świetlic i stołówek w tabeli KO1?

Nie należy tych wydatków wykazywać, ponieważ nie są to wydatki na kształcenie.
Świetlice szkolne są klasyfikowane w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", którego to działu nie należy wykazywać w SIO.
Stołówek szkolnych także nie wykazuje się w SIO, mimo że są klasyfikowane w dziele 801 "Oświata i wychowanie".

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06