Czy należy wykazać osoby zamieszkujące na terenie gminy, jednak faktycznie zameldowane w innej gminie? Co z osobami, które nie są nigdzie zameldowane?

Osoby te powinny być wykazne przez gminę, na terenie której są zameldowane. Co do osób niezameldowanych – przepisy o ewidencji ludności nie przewidują takiej sytuacji.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06