Czy należy wykazać nauczyciela zatrudnionego, który aktualnie nie prowadzi żadnych zajęć?

Oczywiście należy takiego nauczyciela wykazać. Ponieważ nie prowadzi aktualnie żadnych zajęć należy wskazać przyczynę nieprowadzenia zajęć.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06