Czy licząc wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w tabeli W2 należy uwzględniać składniki nieperiodyczne wypłacone poza marcem czy tylko w marcu?

Należy uwzględniać nieperiodyczne składniki wynagrodzenia wypłacone w okresie styczeń-marzec 2012 r.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06