Czy istnieje możliwość obejrzenia przez organ scalający danych w pliku z rozszerzeniem exp dostarczonym przez szkołę/placówkę?

Oczywiście organ może obejrzeć dane dostarczone przez szkołę/placówkę:
– po scaleniu pliku można w funkcji "Raporty" wybrać opcję "Raport szczegółowy html"; raport otwiera się w przeglądarce internetowej po wybraniu w oknie dialogowym pozycji "Raporty jednostek scalonych" i pozwala wyświetlić scalone placówki i obejrzeć wszystkie tabele wypełnione przez te placówki
– przed scaleniem pliku organ może w funkcji "Raporty" wybrać opcję "Raport szczegółowy html"; raport otwiera się w przeglądarce internetowej po wybraniu w oknie dialogowym pozycji "Raport na podstawie zewnętrznego pliku" i pozwala obejrzeć wszystkie tabele wypełnione przez wskazaną placówkę
– można także w dowolnym momencie rozkodować plik przysłany przez szkołę/placówkę za pomocą opcji "Transformacja plików SIO"; opcja ta działa na plikach z rozszerzeniem exp i umożliwia rozkodowanie tych plików do postaci pliku z rozszerzeniem xml (plik tylko do odczytu); większość danych po rozkodowaniu pliku jest widoczna w niezmienionej postaci z wyjątkiem danych wrażliwych podlegających ochronie danych osobowych (numery PESEL kadry pedagogicznej i numer identyfikacyjny nadany dla celów przeprowadzenia egzaminów są widoczne w postaci zakodowanej, jako ciąg cyfr i liter).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06