Co zrobić, jeżeli z powodu awarii komputera zostały utracone dane z poprzedniego spisu i dysponujemy tylko plikiem wysłanym do organu prowadzącego?

Aplikacja SIO umożliwia odzyskanie danych za pomocą opcji "Transformacja plików SIO". Opcja ta działa na plikach z rozszerzeniem exp i umożliwia rozkodowanie tych plików do postaci pliku z rozszerzeniem xml.
Większość danych po rozkodowaniu pliku jest widoczna w niezmienionej postaci z wyjątkiem danych wrażliwych podlegających ochronie danych osobowych (numery PESEL kadry pedagogicznej i numer identyfikacyjny nadany dla celów przeprowadzenia egzaminów są widoczne w postaci zakodowanej, jako ciąg cyfr i liter).
Plik po rozkodowaniu będzie miał rozszerzenie xml i będzie plikiem tylko do odczytu. Aby móc pracować w nim należy za pomocą tego pliku utworzyć nową strukturę i zaimportować dane.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06