Co zrobić, jeżeli przy wykonywaniu eksportu danych nie drukuje się automatyczne raport "Zestawienia zbiorczego"?

Jeżeli podczas eksportu nie wydrukował się automatycznie raport "Zestawienia zbiorczego" można ten raport wydrukować w dowolnym momencie.
Należy w funkcji "Raporty" wybrać opcję "Zestawienie zbiorcze", aby wyświetlił się ten sam raport, który powinien wydrukować się automatyczne.
W oknie "Raport SIO" w lewym górnym rogu znajduje się:
– przycisk z symbolem drukarki, który umożliwia wydrukowanie raportu
– przycisk z symbolem dyskietki, który umożliwia zapisanie pliku we wskazanym przez użytkownika miejscu w wybranym przez niego formacie (można wybrać między innymi format PDF, xls).

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06