Co zrobić jak przy instalacji SIO w wersji 3.16 pojawił się błąd: ‘No JVM could be found on your system. Please define EXE4J_JAVA_HOME to point to an installed 32-bit JDK or JRE’?

Przy instalacji programu w wersji 3.16 na komputerach nowych lub na takich, na których do tej pory program SIO nie był instalowany czasami pojawia się problem z instalacją i uruchomieniem programu i wyświetla się komunikat:
‘No JVM could be found on your system. Please define EXE4J_JAVA_HOME to point to an installed 32-bit JDK or JRE’
W takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem jest zainstalowanie poprzedniej wersji programu SIO_windowsJRE_3_15_1.exe.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu tej wersji pojawi się okno informujące o nowszej wersji programu. Po użyciu przycisku DALEJ pojawi się okno, w którym domyślnie zaznaczona jest opcja instalacji aktualizacji. Po użyciu przycisku ZAKOŃCZ uruchomi się kreator instalacji wersji 3.16 obowiązującej na spis wg stanu na dzień 31 marca 2014 r. i program zostanie poprawnie zainstalowany.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06