Co oznacza znak zakazu przy imporcie danych w pliku źródłowym?

Znak zakazu przy zakładkach w pliku źródłowym oznacza, że danego elementu w ogóle się nie importuje lub importuje się tylko elementy podrzędne.
W pliku źródłowym przy nazwie samodzielnej szkoły/placówki oraz przy identyfikacji tej szkoły/placówki znajduje się znak zakazu, który oznacza, że tych zakładek się nie importuje, ponieważ już są utworzone.
W pliku źródłowym przy nazwie zespołu szkół/placówek, przy identyfikacji tego zespołu oraz przy zakładce "Szkoły i Placówki" znajduje się znak zakazu, który w tym przypadku oznacza, że zakładek zespołu i identyfikacji się nie importuje, ponieważ już są utworzone, natomiast zakładkę "Szkoły i Placówki" w celu zaimportowania należy rozwinąć.
Po rozwinięciu zakładki "Szkoły i Placówki" będą widoczne wszystkie szkoły wchodzące w skład zespołu; każda szkoła również będzie miała znak zakazu i aby zaimportować dane dotyczące szkoły należy rozwinąć szkołę i rozpocząć import od pierwszej zakładki po identyfikacji, która nie ma znaku zakazu.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06