Co należy zrobić, aby zmienić dane błędnie wprowadzone w identyfikacji?

Po wypełnieniu identyfikacji i po wybraniu przycisku “Zakończ” zostaną wygenerowane tabele, które są przewidziane w aktualnym spisie dla danego typu jednostki i od tej chwili nie można zmienić w tabeli identyfikacji kluczowych danych dotyczących charakteru jednostki (np. wiersza “Typ”, “Kategoria uczniów” i wielu innych wierszy, które są wyszarzane i mają bladoniebieskie napisy – pole wyboru ze słownika jest już nieaktywne).
Jeżeli nastąpiła pomyłka w wierszu “Typ” lub w wierszu “Kategoria uczniów” należy jeszcze raz wygenerować daną szkołę/placówkę (w funkcji ‘Plik’ należy wybrać opcję “Nowy” i kolejno przycisk “Nowa jednostka”).
Jeżeli nastąpiła pomyłka w innych danych identyfikacyjnych, których nie da się zmienić, ponieważ są wyszarzane, należy wygenerować nowy plik za pomocą opcji “Nowa struktura z otwartego pliku”. Należy poprawić w identyfikacji błednie wcześniej wypełnione pola i wykonać import danych (oczywiście jeżeli jakieś dane już zostały wprowadzone w tabelach).
W tabeli identyfikacyjnej można poprawiać następujące elementy bez potrzeby ponownego generowania pliku placówki: nazwa placówki, patron, numer REGON, dane adresowe, typ organu prowadzącego (JST), związanie organizacyjne.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06