Administracja jest wydzielona ze szkoły. Co należy wykazać w tabeli W2 w wierszu pracownicy ekonomiczno-administracyjni?

Jeśli pracownicy ekonomiczno-administarcyjni obsługujący szkołę są zatrudnieni w placówce, o której mowa w art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty lub obsługę tę prowadzą pracownicy zatrudnieni w innej szkole, wiersz ten należy wypełnić zerami.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Michał Nowacki

Wprowadził(a): Michał Nowacki

Data wytworzenia: 2018-06-06

Data modyfikacji: 2018-06-06