Dostawa zintegrowanej Platformy edukacyjnej

Załączniki

Treść ogłoszenia przesłana do publikacji w DUUE
Data: 2018-10-17, rozmiar: 144 KB
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w_DUUE
Data: 2018-10-18, rozmiar: 147 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-10-18, rozmiar: 243 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Data: 2018-10-18, rozmiar: 27 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie JEDZ
Data: 2018-10-18, rozmiar: 184 KB
Załącznik nr 2a do SIWZ - Instrukcja
Data: 2018-10-18, rozmiar: 20 KB
Załączniki nr 5-7 Oświadczenia
Data: 2018-10-18, rozmiar: 147 KB
Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór wykazu osób
Data: 2018-10-18, rozmiar: 25 KB
Treść sprostowania opublikowana w DUUE
Data: 2018-10-19, rozmiar: 70 KB
Treść sprostowania opublikowana w DUUE
Data: 2018-10-25, rozmiar: 66 KB
Odpowiedzi na pytania, modyfikacja treści SIWZ
Data: 2018-10-26, rozmiar: 4 MB
Wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy
Data: 2018-10-26, rozmiar: 17 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-11-05, rozmiar: 763 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-12-17, rozmiar: 871 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-01-07, rozmiar: 114 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2018-10-17

Data modyfikacji: 2019-01-07