Dostawa subskrypcji do oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej do oprogramowania Red Hat, MySQL i Zabbix

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE
Data: 2018-10-11, rozmiar: 133 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-10-11, rozmiar: 246 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
Data: 2018-10-11, rozmiar: 114 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie JEDZ
Data: 2018-10-11, rozmiar: 185 KB
Załącznik nr 2a do SIWZ - Instrukcja JEDZ
Data: 2018-10-11, rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
Data: 2018-10-11, rozmiar: 165 KB
Załącznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2018-10-11, rozmiar: 64 KB
Załączniki nr 5-7 do SIWZ oświadczenia
Data: 2018-10-11, rozmiar: 147 KB
Sprostowanie przesłane do publikacji w DUUE
Data: 2018-10-17, rozmiar: 75 KB
Informacja o modyfikacjach
Data: 2018-10-17, rozmiar: 451 KB
Sprostowanie opublikowane w DUUE
Data: 2018-10-18, rozmiar: 72 KB
Odpowiedź na pytanie zmiana treści SIWZ
Data: 2018-10-23, rozmiar: 1 MB
Sprostowanie przesłane do publikacji w DUUE
Data: 2018-10-23, rozmiar: 72 KB
Sprostowanie opublikowane w DUUE
Data: 2018-10-25, rozmiar: 69 KB
Informacja_z_otwarcia ofert
Data: 2018-11-21, rozmiar: 365 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-11-26, rozmiar: 487 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2018-12-11, rozmiar: 105 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Anna Dróżdż

Wprowadził(a): Anna Dróżdż

Data wytworzenia: 2018-10-11

Data modyfikacji: 2018-12-11