Dostawa subskrypcji do oprogramowania będącego na wyposażeniu Zamawiającego wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance) oraz asysty technicznej do oprogramowania Red Hat

pdf Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji w DUUUE

pdf Ogłoszenie o zamówieniu

pdf Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia przekazana do publikacji w DUUE

pdf SIWZ

doc Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

doc Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ

pdf Załącznik nr 2a do SIWZ Instrukcja wypełniania do JEDZ

doc Załącznik nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

doc Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

doc Załącznik nr 5 – 7 do SIWZ – Oświadczenia

doc Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

doc Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pdf Informacja z otwarcia ofert

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Tomislav Petrović

Wprowadził(a): Tomislav Petrović

Data wytworzenia: 2016-10-12

Data modyfikacji: 2016-10-12