DOSTAWA SERWERA NA POTRZEBY CENTRUM INFORMATYCZNEGO EDUKACJI” REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „INTEGRACJA BAZ DANYCH SYSTEMU OŚWIATY” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA II, DZIAŁANIE 2.10: WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY

Załączniki

Ogloszenie_o_zamowieniu
Data: 2018-08-14, rozmiar: 188 KB
SIWZ_serwer
Data: 2018-08-14, rozmiar: 714 KB
Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy
Data: 2018-08-14, rozmiar: 605 KB
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ
Data: 2018-08-14, rozmiar: 597 KB
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_IPU
Data: 2018-08-14, rozmiar: 612 KB
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ
Data: 2018-08-14, rozmiar: 600 KB
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ
Data: 2018-08-14, rozmiar: 598 KB
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ
Data: 2018-08-14, rozmiar: 598 KB
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ
Data: 2018-08-14, rozmiar: 599 KB
Zalacznik_nr_7_A_do_SIWZ
Data: 2018-08-14, rozmiar: 605 KB
Zalacznik_nr_8_do_SWIZ_Wykaz_dostaw
Data: 2018-08-14, rozmiar: 599 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2018-08-23, rozmiar: 386 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-09-05, rozmiar: 632 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2018-09-07, rozmiar: 161 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Anna Dróżdż

Wprowadził(a): Anna Dróżdż

Data wytworzenia: 2018-08-14

Data modyfikacji: 2018-09-07