„Dostawa rozszerzenia licencji Confluence, Gliffy Diagram for Confluence oraz wtyczki Confluence Flow Board, wtyczki dla Kantega SSO SAML / Kerberos for Jira wraz ze wsparciem. Zakup jest wspófinansowany z projektu pn. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji 8. (numer referencyjny ZA.233.3.2020)

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP
Data: 2020-05-18, rozmiar: 160 KB
SIWZ
Data: 2020-05-18, rozmiar: 649 KB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data: 2020-05-18, rozmiar: 605 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ
Data: 2020-05-18, rozmiar: 597 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ IPU
Data: 2020-05-18, rozmiar: 611 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ
Data: 2020-05-18, rozmiar: 598 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ
Data: 2020-05-18, rozmiar: 597 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ
Data: 2020-05-18, rozmiar: 596 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ
Data: 2020-05-18, rozmiar: 600 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: 2020-05-18, rozmiar: 596 KB
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data: 2020-05-22, rozmiar: 605 KB
Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ
Data: 2020-05-22, rozmiar: 600 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data: 2020-05-22, rozmiar: 75 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2020-05-28, rozmiar: 512 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-06-05, rozmiar: 67 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Bień

Wprowadził(a): Dorota Bień

Data wytworzenia: 2020-05-18

Data modyfikacji: 2020-06-05