Dostawa oprogramowania do poczty elektronicznej

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ  – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 4a do SIWZ – Oświadczenie o akceptacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Pytanie i odpowiedź nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Urszula Michalak-Borkowska

Wprowadził(a): Urszula Michalak-Borkowska

Data wytworzenia: 2010-10-26

Data modyfikacji: 2010-10-26