„Dostawa licencji oprogramowania Microsoft wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenence) realizowaną w ramach projektu: „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10: Wysoka Jakość Systemu Oświaty, Typ Operacyjny nr. 8 (numer referencyjny ZA.233.2.2019)

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2019-10-22, rozmiar: 216 KB
SIWZ
Data: 2019-10-22, rozmiar: 647 KB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Data: 2019-10-22, rozmiar: 601 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ
Data: 2019-10-22, rozmiar: 597 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ IPU
Data: 2019-10-22, rozmiar: 607 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ
Data: 2019-10-22, rozmiar: 598 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ
Data: 2019-10-22, rozmiar: 597 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ
Data: 2019-10-22, rozmiar: 596 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ
Data: 2019-10-22, rozmiar: 600 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: 2019-10-22, rozmiar: 597 KB
Odpowiedź na pytania
Data: 2019-10-24, rozmiar: 461 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2019-10-30, rozmiar: 427 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-11-07, rozmiar: 547 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-11-14, rozmiar: 133 KB
Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Dorota Bień

Wprowadził(a): Dorota Bień

Data wytworzenia: 2019-10-22

Data modyfikacji: 2019-11-14