Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo-księgowego

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ – Oświadczenie o akceptacji Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4a do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia

Załącznik nr 5a do SIWZ – Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia

Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź nr 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Urszula Michalak-Borkowska

Wprowadził(a): Urszula Michalak-Borkowska

Data wytworzenia: 2010-10-21

Data modyfikacji: 2010-10-21