Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4a do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5a do SIWZ

Pytanie i odpowiedź nr 1

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Urszula Michalak-Borkowska

Wprowadził(a): Urszula Michalak-Borkowska

Data wytworzenia: 2010-11-05

Data modyfikacji: 2010-11-05