Komunikat z dnia 9 września 2016 r.

Uczniów urodzonych w roku 2009, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę w klasie I szkoły podstawowej i którzy na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r [1]., kontynuują naukę w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, nie należy traktować jako uczniów powtarzających klasę. Uczniowie ci nie powinni zatem być wykazywani w tabeli U1. Uczniowie w bieżącym roku szkolnym wg klas – informacje uzupełniające. W kolumnie 1 tej tabeli powinni być natomiast wykazani ci uczniowie klasy I, którzy nie otrzymali promocji do klasy II.