Więcej o: Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

26.06.2020 r.Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Organy prowadzące inne niż JST/minister: • Umożliwienie użytkownikowi samodzielnej synchronizacji organów prowadzących z danymi w Rejestrze REGON • Dodanie informacji o szkołach/placówkach prowadzonych przed dany organ prowadzący Uczeń: • W danej dziedzinowej ‘Informacje o dowożeniu’: – […]

 
 
Więcej o: Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Wprowadzone zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Szanowni Państwo, W związku z wprowadzonymi zmianami w Systemie Informacji Oświatowej zamieszczamy informację o modyfikacjach wprowadzonych w systemie: Wnioski: Możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności danych dostępowych do SIO Uczniowie: Rejestracja, modyfikacja, usunięcie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku nauki – gminy i miasta na prawach powiatu Grupowe dodanie informacji o spełnianiu lub niespełnianiu […]