Schemat Organizacyjny Centrum Informatycznego Edukacji

    LEGENDA: ZIT:         Zakład Infrastruktury Teleinformatycznej ZPiA:      Zakład Projektowania i Analiz ZTiWU:  Zakład Testów i Wsparcia Użytkownika ZAiSI:     Zakładu Aplikacji i Systemów Informatycznych ZA:          Zakład Administracyjny GK:          Główny Księgowy KiP:         Stanowisko ds. Kadr i Płac RP:          Radca Prawny POIN:      Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych IOD:         Inspektor Ochrony Danych

 

Zadania

Zakres działania Centrum obejmuje: 1. Usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szczególności: projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, zapewnienie rozwoju i rozbudowy wdrażanych systemów informatycznych, utrzymywanie, rozwój i techniczną obsługę lokalnej sieci teleinformatycznej, przechowywanie i udostępnianie danych archiwalnych o edukacji, wykonywanie kopii danych, zapewnienie dostępu do Internetu. 2. Utrzymanie Bazy Informacji […]

 

Kierownictwo

Kierownictwo Centrum Informatycznego Edukacji Dyrektor:                            Marek Charążka Zastępca Dyrektora:       Paweł Bednarski