Zapewnienie zasobów ludzkich dla potrzeb utrzymania i rozwoju systemu informatycznego poprzez wynajem 10 specjalistów spełniających określone wymagania oraz posiadających kompetencje i doświadczenie

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF 6,11MB) SIWZ (PDF 345KB) Załączniki do wypełnienia (DOC 236KB) Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF 393KB) Załącznik nr 2 do IPU (PDF 93KB) Załącznik nr 3 do IPU (PDF 93KB) Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF 83KB) Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF 159KB) Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF 134KB) […]